25 شهریور 1396/

پاسخ : عسل تنها غذایی است که خراب نمی شود و به خاطر همین تاریخ انقضا ندارد البته اگر عسل را در شرایط درست نگهداری نکنید

کیفیت آن کم میشود. بهترین ظرف برای نگهداری عسل ظرف شیشه ای و چینی است در این ظروف مدت بیشتری طعم و عطر عسل حفظ می شود.
مکان مناسب برای نگهداری عسل هم جای خشک و خنک و در دمای اتاق و به دور از نور مستقیم خورشد است.

عضویت در خبرنامه ما
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید