25 شهریور 1396/

پاسخ: شکرک زدن عسل به نوع عسل و وضعیت نگهداری آن بستگی دارد. عسل مقدار بسیار زیادی قند طبیعی دارد و این مقدار بیشتر از آن است

که بتواند برای همیشه محلول در عسل بماند به همین دلیل بعد از مدتی (که برای عسل های مختلف فرق می کند) شروع به رسوب کردن یا رس بستن می کند

که هنوز هم بسیاری از مردم فکر می کنند که عسل شکرک زده خراب و تقلبی است درصورتی که اینگونه نیست.
این نکته را هم باید بگوییم که عسل های مصنوعی شکرک می زنند که بسیار متفاوت با شکرک زدن عسل طبیعی است و به راحتی قابل تشخیص است.

عضویت در خبرنامه ما
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید